Stötvågsbehandling

Snabb och effektiv behandling

Stötvågsbehandling är en snabb och effektiv behandling av skador i muskler och senor, utan operation, kortison eller mediciner. Den stötvågsbehandling som jag genomför kallas även för Radial shockwave (RSWT).

Behandlingen sker med tryckvågor och behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Tryckvågorna överförs djupt in i vävnaden (1-5 cm) över en större yta med hjälp av handstycket.

De utsända tryckvågorna sprids vidare in i vävnaden vid hudkontakt. Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsform som gett bevisad effekt på många olika skador och besvär.

Bland annat i annars svårbehandlade områden på kroppen, och framför allt besvär med muskelsenor. Forskning visar att behandlingen ofta ger mycket goda resultat med en förbättring på mellan 65-95 procent.

Stötvågsbehandling lämpar sig väl vid vid behandling av:

 • Plantarfascit (hälsporre)

 • Tennisarmbåge

 • Achillodyni (smärta i hälsenan)

 • Benhinneinflammation

 • Muskelsträckning

 • Hopparknä

 • Löparknä

 • Behandling av triggerpunkter

 • Tendinit på utsidan av låret

 • Piriformissyndrom

 • Smärta

 • Frusen axel (adhesiv kapsulit)

 • Cervikal brakial neuralgi

 • Spänd kappmuskel (trapezius)

 • Radial/medial epikondylit (tennis-/golfarmbåge)

 • Tendinit i finger

 • Muskelkramper/spasmer

OBS! Vid följande fall bör man inte stötvågsbehandla!

 • Vid intag av läkemedel

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste 6 veckorna

 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området

 • Cancer

 • Graviditet

 • Ökad blödningsbenägenhet (Blödarsjuka)

 • Intag av Blodförtunnande läkemedel t ex Fragmin eller Waran

 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet

 • Nacke eller ansikte

 • Proteser eller metall

 • Pacemaker, ICD

 • Polyneuropati