Målinriktad kiropraktik

Ryggont? Målinriktad kiropraktik kan vara lösningen

Cirka 80-90 % av alla människor har bäckenfelställningar och ryggradsblockeringar. Hälften av alla skolbarn är mottagliga för att få ryggskott och ischias. Man kan tidigt börja förebygga livslånga besvär. Man börjar med att kontrollera om benen är lika långa. Avvikande längd på benen har ofta sin grundorsak i bäckenet. Det ger till resultat att kroppen kompenserar genom att inta en felaktig kroppshållning.

En felaktig hållning kan ge överbelastade muskler och leder. Men det påverkar även nerverna som löper genom ryggraden. Störda nerver i sin tur påverkar alla kroppens organ negativt.

Med rätt hållning lägger man grunden till bra hälsa.