Stötvågsbehandling

Är en snabb och effektiv behandling av skador i muskler och senor, utan operation, kortison eller mediciner. Den stötvågsbehandling som jag genomför kallas även för Radial shockwave (RSWT).

Behandlingen sker med tryckvågor och behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Tryckvågorna överförs djupt in i vävnaden (1-5 cm) över en större yta med hjälp av handstycket. De utsända tryckvågorna sprids vidare in i vävnaden vid hudkontakt.

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsform som gett bevisad effekt på många olika skador och besvär. Bland annat i annars svårbehandlade områden på kroppen, och framför allt besvär med muskelsenor.

Forskning visar att behandlingen ofta ger mycket goda resultat med en förbättring på mellan 65-95 procent.

Stötvågsbehandling lämpar sig väl vid vid behandling av:

 • Plantarfascit (hälsporre)

 • Tennisarmbåge

 • Achillodyni (smärta i hälsenan)

 • Benhinneinflammation

 • Muskelsträckning

 • Hopparknä

 • Löparknä

 • Behandling av triggerpunkter

 • Tendinit på utsidan av låret

 • Piriformissyndrom

 • Smärta

 • Frusen axel (adhesiv kapsulit)

 • Cervikal brakial neuralgi

 • Spänd kappmuskel (trapezius)

 • Radial/medial epikondylit (tennis-/golfarmbåge)

 • Tendinit i finger

 • Muskelkramper/spasmer

Fördelar med stötvågsbehandling

Det finns bland annat medicinska bevis att behandling av sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnaden ger goda resultat med stötvågsbehandling. Blodcirkulationen ökar i den behandlade vävnaden, vilket ökar syrenivån i vävnaden som i sin tur kan stimulera läkningsprocessen. Det finns ingen ökad risk för infektion då huden inte penetreras. Behandlingen förbättrar även lymfdränaget, stimulerar den metaboliska aktiviteten och ger avslappning i muskler och bindväv.

Vad händer i det behandlade området?

Behandlingen aktiverar en ökad metabol process vilket påskyndar och skapar gynnsammare förutsättningar för läkningsprocessen.
• Ökad neovaskularisering (nybildning av blod- och lymfkärl från tidigare existerande normala kärl). och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer 
• Bryter ner inlagrade kalkbildningar som följaktligen absorberas i kroppen och tas bort på naturlig väg.

Behandlingen

Det är ofta nödvändigt med 2-6 behandlingstillfällen med intervaller på 1 -2 veckor (anpassas individuellt). Cirka 4 veckor efter avslutad behandling bokar vi in en tid för återbesök.

Behandlingen tar upp till max 30 min. Behandlingstiden anpassas efter vilken skada som ska behandlas.

Jag inleder med en massage samt rörlighetstester som tar ca 5-10 min, för att identifiera de platser som behöver behandling.

Efter stötvågsbehandlingen avslutar jag med en lätt massage samt rörlighetstester.

Hur det kan kännas

Behandlingen kan kännas och göra ont under behandlingen. Men aldrig så att smärtan upplevs outhärdlig. Så fort behandlingen är över så upphör även eventuell smärta. Efteråt kan det i vissa fall uppstå blåmärken kring behandlingsområdet. Sällsynta symptom är att det i behandlingsområdet kan området ge smärta. Det går bra att då ta receptfria läkemedel som t.ex. Alvedon eller Panodil. Det ska vara typen är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol. Undvik att ta läkemedel som också hämmar inflammation. En grundläggande riktlinje är att undvika att belasta strukturen mer än normalt 48 timmar efter behandlingen. Detta beror även på vilken typ av skada som har behandlats.

Vanliga bieffekter är:

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Smärta
 • Hematom (blåmärke)
 • Petekier (röda prickar)
 • Hudlesioner (hudskada) efter föregående kortisonbehandling av huden

Vid följande fall bör man inte stötvågsbehandla

 • Vid intag av läkemedel
 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste 6 veckorna
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Cancer
 • Graviditet
 • Ökad blödningsbenägenhet (Blödarsjuka)
 • Intag av Blodförtunnande läkemedel t ex Fragmin eller Waran
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet
 • Nacke eller ansikte
 • Proteser eller metall
 • Pacemaker, ICD
 • Polyneuropati

Skriv ut E-post

DMC Firewall is a Joomla Security extension!